Zaštita podataka o ličnosti

DPO Officer

  • Svi privredni subjekti koji obrađuju podatake o ličnosti moraju odrediti lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti.

  • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti obavezuje Rukovaoca i Obrađivača da imenuje lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti (DPO – Data Protection Officer)

  • DPO - može biti fizičko ili pravno lice (možete imenovati našu kompaniju da za vas vrši ove poslove)

USLUGE

Vršenje funkcije Lica za zaštitu podataka o ličnosti  (Data Protection Officer – DPO)

Izrada Procene uticaja na zaštitu podataka o ličnosti (DPIA)

Priprema i implementacija dokumentacije

Uvođenje tehničkih rešenja na terenu

Politika privatnosti

Edukacija zaposlenih vezano za Zaštitu podataka o ličnosti

Politika kolačića

Uslovi korišćenja sajta

O NAMA

Kancelarijska podrška Vlaški je partner koji pruža podršku u vašem poslovanju sa akcentom na Zaštitu podataka o ličnosti.

Jovan Vlaški rođen je 1992. godine u Novom Sadu. Master studije prava diplomirao je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu sa temom “Zaštita podataka o ličnosti u poslovanju privrednog subjekta”. Osnovne studije prava završio 2015. godine na Pravnom Fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.

Od 2018. godine bavi se zaštitom podataka o ličnosti, primenom i implementacijom zakona. Učestvovao u nizu projekata vezanih za ovu oblast. Sprovodio usklađivanje poslovanja privrednih subjekata vezanih za zaštitu podataka o ličnosti.

KLIJENTI

KONTAKT

KontaktForma