GPS u službenim vozilima

U službenim vozilima često možemo videti GPS uređaje.

Mnogi poslodavci a i zaposleni nisu upućeni da je podatak koji se očitava putem uređaja za praćenje vozila podatak o ličnosti.

Kada je opravdano korišćenje podataka iz GPS-a ?

Praćenje GPS-a službenih vozila može biti opravdano za određene firme radi zaštite svoje imovine i zaposlenih. U takvim slučajevima, jasno je da se obrađuju podaci o kretanju službenih vozila, a time i zaposlenih (podatak o kretanju zaposlenih je podatak o ličnosti). Poslodavac je obavezan da obavesti svoje zaposlene o praćenju kretanja službenih vozila i omogućiti im pravo na prigovor, u sladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR.

Većina firmi kao osnov za praćenje navodi legitimni interes.

GPS

Šta većina firmi radi a nije u sladu za zakonom?

Podaci koji se prikupljalu putem GPS sistema ukljuju udaljenost pređenog puta, datum i vreme, polaznu i dolaznu lokaciju putovanja, kao i putovanje između tih lokacija.

Čest je slučaj da se kontrola rada zaposlenih, kao i radnog vremena vrši upravo putem GPS uređaja. Upravo tu dolazimo do kršenja odrebi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-a.

legitimni interes se mora temeljiti na potrebi za obradom ličnih podataka tako da se prikupljaju i obrađuju samo podaci koji su neophodni za opravdanu svrhu, bez primene preinvazivnih metoda obrade ličnih podataka.

Pratiti kretanje vozila nije opravdano za vođenje evidencije radnog vremena i troškova putovanja, jer se ovi podaci mogu pratiti i bez praćenja GPS lokacije.

Praćenje GPS lokacijom je neophodno za sprečavanje krađe ili oštećenja vozila kao i bezbednosti lica koja se u istom nalaze i za druge svrhe nije moguće koristiti.

Šta svaka firma mora da uradi ako želi da u svojim vozilima ima GPS uređaj?

  1. Izrada Procene uticaja na zaštitu podataka o ličnosti (DPIA) .
  2. Utvrdi pravni osnov i svhru u kojoj će se koristi dobijeni podaci .
  3. Obavesti zaposlene o obradi podataka o ličnosti putem GPS kao i koja su njihova prava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *