Tag eksterni DPO

DPO (Data Protection Officer)

DPO

Šta je DPO? DPO je skraćenica za “Data Protection Officer” ili na srpskom “Lice za zaštitu podataka o ličnosti”. To je lice koje imenuje organizacija, a koje je odgovorno za praćenje i obezbeđivanje usklađenosti sa zakonima o zaštiti podataka o…